Book Vintage Toys

Vintage Toys by Sardo
สั่งจาก amazon
ทีแรกสั่งทาง abebooks ตอน มกราคม หนังสือหาย มาไม่ถึง สั่งซ้ำ ก้อยังมาไม่ถึง เสียเวลารอคอยลมๆ แล้งๆ

สุดท้าย อเมซอน ชัวร์
ราว 2 สัปดาห์ก็มาถึง

Poom pae

ภูมิแพ้
คันในลำคอ เหมือนเหนียว สำลักน้ำลาย เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง แต่สองสัปดาห์ละ

บางวันอาจมีน้ำมูก
บางวันอาจมีไข้